פורטל המנהל לסחר חוץ והנספחויות המסחריות

 

לקוח:

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, המינהל לסחר חוץ

מטרה:

שדרוג אתרי הנספחויות המסחריות של ישראל ויצירת פורטל מידע מקיף בתחום סחר חוץ

תיאור הפרויקט:

תכנון ועיצוב פורטל מידע שישרת את היצואנים הישראלים ואת הנספחים המסחריים של ישראל בחו"ל. בנוסף, תכנון ועיצוב פלטפורמה אינטרנטית אחידה עבור אתרי הנספחויות המסחריות של ישראל בחו"ל, כדי שישמשו כלי סחר חוץ עדכני.

תכולת העבודה:

ייעוץ, קונספט, תכנון, עיצוב

צוות:

תכנון והנחיית ארט:

אריאל אשל

ארט:

דוד קסירר

מועד מסירה:

ינואר 2008

 

חבר