הזנק לעתיד, אתר העמותה

 

לקוח:

עמותת הזנק לעתיד

מטרה:

חשיפת פעולות העמותה למען טיפוח נוער הפריפריה.

תיאור הפרויקט:

תכנון ועיצוב אתר שימחיש הן ברמה הפרטנית והן ברמה המצטברת את פעולות והישגי העמותה.

תכולת העבודה:

ייעוץ, קונספט, תכנון, עיצוב, ליווי וניהול, עריכת תכנים

צוות:

תכנון והנחיית ארט:

אריאל אשל

ארט:

סטודיו בלורה

מועד השקה:

נובמבר 2009

 

חבר