אתר הטלוויזיה החינוכית (ערוץ 23)

 

לקוח:

הטלוויזיה החינוכית

מטרה:

שדרוג אתר הטלוויזיה החינוכית כדי שיתמוך בפעילות הטלוויזיונית של הערוץ, לרבות שימור נכסי צאן הברזל ופתיחת אופציות מסחור ושידור אינטרנטי

תיאור הפרויקט:

תכנון ועיצוב פורטל מידע ושידור עבור הטלוויזיה החינוכית.

תכולת העבודה:

ייעוץ, קונספט, תכנון, עיצוב

צוות:

תכנון והנחיית ארט:

אריאל אשל

ארט:

יעל דוד

מועד מסירה:

ינואר 2009

 

חבר