eHealth ו-mHealth – חזון או מציאות

יישומי רפואה מרחוק הם לחלוטין מציאות ברבות ממדינות העולם המערבי. כאשר הם חכמים, אמינים וידידותיים מדובר במצב מנצח – המטופל יוצא נשכר וכך אף מערכות הבריאות. בישראל אנו עדיין בשלב החזון. אפשר וצריך לשנות את פני הדברים. מבחינה תכנית המושג 'רפואה מרחוק' מתייחס לשלושה מצבים, רפואה מונעת (תזונה, פעילות גופנית, הפחתת סטרס), רפואה משמרת (כול

עוד

לא רוצים להתייעל רוצים לפטר

התייעלות ארגונית אינה מתחילה בצמצום כוח אדם אלא בייעול אמצעי המחשוב שבאמצעותם מתפקד הארגון, ובפרט אלו העוסקים במתן שירות. הסיבה לתוכנות לקויות אינה תקציבית אלא נעוצה בגורם האנושי שחינוכו והשכלתו עומדים לו לרועץ. כאשר מנתחים את הסיבות לחוסר היעילות של ארגונים וחברות רבות בישראל מגיעים 'באופן טבעי' למסקנה שהדבר נובע ממבנה ארגוני לקוי או עודף

עוד

האם ניתן לחזות את מידת ההשפעה של התוכן על הגולש?

עובדה היא שעמוד תוכן מסוים (או אפליקציית מידע) גורם לגולש לנקוט בדרך פעולה מוגדרת. זו יכולה להתבטא במעבר לעמוד אחר, בקריאה חלקית של התוכן ותו לא, בשינוי אורח החיים (תזונה, פעילות גופנית, שעות שינה) או בביצוע רכישה. למרות שגורמי התוכן נחקרו רבות (כולל בהיבט של קהל מטרה מוגדר) עדיין לא הותווה מודל שיסביר מה בתוכן

עוד

חבר