מרוב עצים לא רואים את היער

עמוד הבית המהווה את 'חלון ראווה' של הארגון או החברה סובל פעמים רבות מעומס מידע. העומס פוגע במטרות הארגון. הפתרון הבסיסי הוא לחדול לרצות 'להציג את כול הסחורה' ולשפר את מנגנוני החיפוש.

רבות נכתב בגנות העומס הקוגניטיבי שמפחית ומשבש את היכולת של המשתמש להתמודד עם עמוד מידע או עם מסך של אפליקציה. קשת הפתרונות להפחתת העומס וליצירת דגשים מתאימים היא מאד רחבה, ומשתנה בהתאם לאופיים של תכני העמוד. ככול שהדברים נוגעים לעמוד הבית או עמודי 'לובי' נושאיים, ראוי לזכור שפעמים רבות הפחתת כמות המידע הפרושה על פני המסך תתרום יותר מכול אמצעי אחר.

הדברים מקבלים משנה תוקף באתרי ממשל, שירות ואף מכירות, בהם אנו מתפתים לנסות לספק בו זמנית את צרכיהם של מספר קהלי מטרה בעלי צרכים שונים. לכאורה נוצר צורך אובייקטיבי להציף על פני עמוד בית אחד הרבה 'עצים' של מידע, או של קצות חוט למידע, אולם התוצאה אינה מועילה לאף אחד, כי מרוב עצים לא רואים את היער והחטאנו את המטרה השירותית או המסחרית.

אם ציידנו את האתר במנגנון חיפוש משוכלל (למשל FAST או GOOGLE) זו חצי צרה, כי אז המשתמש יוכל לאתר בעזרתו את מה שבעצם מחפש. הבעיה במרבית אתרי השירות והממשל בישראל היא שבצד העומס הקוגניטיבי בעמוד הבית אין מנגנון חיפוש ראוי ואף מלאכת שיוך המידע לפרקים השונים לא בוצעה באופן מיטבי (לעיתים משיקולים ארגוניים שאינם מעניינו של המשתמש).

בהנחת מנגנון חיפוש תקין (או לפחות פילוג מידע תקין וברור) רצוי מאד לצמצם את כמות פרטי המידע בעמוד הבית, למשל על ידי אכלוסו רק בקצות חוט לנושאים עיקריים או נפוצים המשרתים את קהלי המטרה (או את הארגון). סרגלי ניווט הנפתחים בשכבה צפה עשויים אף הם לסייע (ככול שניתן לא 'נקניקיות' ארוכות של קישוריות, אלא תצוגה גרפית נאותה).

נכון שבמצב זה אולי לא נצליח לתת מענה במסגרת גוף עמוד הבית לכול משאלה של קהלי המטרה (לרבות גורמים בארגון), אולם אותו מידע שברגע נתון הוצף בעמוד הבית יקבל את החשיפה המצופה. כשמשווים את עמוד הבית של ממשל זמין הישראלי למקבילו הבריטי, מגלים עד כמה העמוד הישראלי עמוס ולקוי. האם באמת חשוב להציף בראש עמוד הבית את הידיעה ש"משרד הבינוי מעלה מדריך לניתוח צפיפות בשכונות מגורים"?

 עמוד הבית: ממשל זמין הבריטי לעומת הישראלי

ממשל זמין הבריטי

ממשל זמין הבריטי

צילום מסך של ממשל זמין בישראל

להפריד, להפריד

במקרים רבים, ככל שהדברים נוגעים לאתרי ממשל דוגמת משרד הבריאות, משרד החקלאות או התיירות, ראשית חוכמה היא הפרדה מוחלטת בין המידע הנוגע למבנה ולפעילות המשרד לבין המידע השירותי לקהלי המטרה – באמצעות עמודי בית שונים (אתרים שונים עם הפניות הדדיות ביניהם).

מבלי להיכנס לדיון באיכות התכנים או בגורמים אחרים, העפת מבט באתרי משרד הבריאות הבריטי (וכך גם השוודי והאמריקאי) מראה שעצם ההפרדה בין אתרים המכילים מידע בריאותי ורפואי לרווחת התושבים, לבין האתר המכיל מידע אודות פעילות המשרד או רגולציה מועילה רבות.

עמוד הבית NHS הבריטי: רק מידע בריאותי ורפואי. מנגנון החיפוש תקין לחלוטין

צילום מסך מעמוד הבית NHS הבריטי: רק מידע בריאותי ורפואי

עמוד הבית משרד הבריאות: בליל מידע ומנגנון חיפוש מיושן

צילום מעמוד הבית משרד הבריאות

אני תוהה אם מאן דהוא במשרד הבריאות או החקלאות ניסה אי פעם להיכנס לעורו של מי שמנסה לדלות מידע מבליל הנושאים שהועמסו על עמוד בית אחד, או ניסה להשתמש במנגנון החיפוש המיושן. קיצורו של עניין – מה שמתאים לבריטים, לשוודים ולאמריקאים כנראה יתאים גם לנו.

חבר